Αναζήτηση

Μετάφραση

Ενημέρωση

«Ανακοίνωση τοποθετήσεων και μορίων μετάθεσης εκπαιδευτικών ΠΕ 05, 07, 08 και 86»

In: Τελευταία Νέα

Σας ανακοινώνουμε τους πίνακες με τα μόρια εκπαιδευτικών ΠΕ  05,07,08  και 86 και  τις  οργανικές  τους  τοποθετήσεις.  Από  19-06-2018  έως  και  21-06-2018  και  ώρα 15:00  θα  υποβάλλονται  ενστάσεις  επί  των …

Περισσότερα...

«Υποβολή δηλώσεων προτίμησης θέσεων για οριστική τοποθέτηση εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ 05-ΠΕ 07-ΠΕ 08-ΠΕ 86»

In: Τελευταία Νέα

  Σας  γνωρίζουμε  ότι  στο  ΦΕΚ  1921/τ.Β/30-5-2018  δημοσιεύθηκε  η  Υπουργική Απόφαση Φ.28/81399/Δ1/18-5-2018 με θέμα «Κατανομή οργανικών θέσεων ειδικοτήτων κλάδων ΠΕ05-ΠΕ07-ΠΕ 08- ΠΕ86...» και ως εκ τούτου: Καλούμε   τους/τις    εκπαιδευτικούς    των    …

Περισσότερα...

« 1ο διήμερο Παλλακωνικό Φεστιβάλ Παραμυθιού»

In: Τελευταία Νέα

Οι  Διευθύνσεις  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  Λακωνίας,  δια  των Γραφείων Σχολικών Δραστηριοτήτων και ΚΕ.ΣΥ.Π. (Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού) Λακωνίας  αντίστοιχα  και  το  Τμήμα  Επιστημονικής  και  Παιδαγωγικής    Καθοδήγησης  Δ.Ε. Πελοποννήσου  διοργάνωσαν   …

Περισσότερα...

Ανακοίνωση κενών οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ61, ΠΕ71, ΠΕ06, ΠΕ 79  & Σ.Μ.Ε.Α.Ε. του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Λακωνίας – Υποβολή αιτήσεων - δηλώσεων προτίμησης θέσεων μετάθεσης - τοποθέτησης

In: Τελευταία Νέα

Σας γνωστοποιούμε τις κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70,ΠΕ61, ΠΕ71, ΠΕ06, ΠΕ79 & Σ.Μ.Ε.Α.Ε., όπως προσδιορίστηκαν από το ΠΥΣΠΕ Λακωνίας, σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 11/03-05-2018 πράξη του. Ως…

Περισσότερα...

Εγκύκλιος Εγγραφών Δημοτικών σχολείων για το σχολικό έτος 2018-2019

In: Τελευταία Νέα

  Σας  διαβιβάζουμε  την  υπ’  αρίθμ.  Φ.6/65742/Δ1/25-04-2018  εγκύκλιο  της  Γενικής    Δ/νσης Σπουδών  του  ΥΠΠΕΘ,  σχετικά  με  τις  εγγραφές  μαθητών/τριών  στα  Δημοτικά  Σχολεία  για  το σχολικό έτος 2018-19,  καθώς και τα…

Περισσότερα...

Εγκύκλιος Εγγραφών Νηπίων/Προνηπίων για το σχολικό έτος 2018-2019

In: Τελευταία Νέα

Σας  γνωστοποιούμε  την  υπ’  αρίθμ.  Φ.6/65740/Δ1/25-04-2018  εγκύκλιο  της  Γενικής    Δ/νσης Σπουδών του ΥΠΠΕΘ, σχετικά με τις εγγραφές νηπίων/προνηπίων, καθώς και τα απαραίτητα έντυπα και παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή.  Για …

Περισσότερα...

Εγκύκλιος Αποσπάσεων σε Φορείς για το 2018-2019

In: Τελευταία Νέα

  Σας γνωστοποιούμε την πρόσκληση εκπαιδευτικών  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε  υπηρεσίες  και φορείς  αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2018-2019.…

Περισσότερα...

Αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, σε ΣΜΕΑΕ& ΕΕΕΕΚ, ΚΕΔΔΥ,Μουσικά,Καλλιτεχνικά,Εκκλησιαστικά Σχολεία 2018-2019

In: Τελευταία Νέα

  Σας γνωστοποιούμε την πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων  αποσπάσεων  από  ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ  σε  ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ,  ΣΜΕΑΕ  και  ΕΕΕΕΚ,  ΚΕΔΔΥ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Εκκλησιαστικά Σχολεία για το διδακτικό…

Περισσότερα...

«Εκδήλωση για την ημέρα της Γυναίκας»

In: Τελευταία Νέα

Η  Διεύθυνση  Α/θμιας Εκπαίδευσης  Λακωνίας  και  το  Νομικό  Πρόσωπο Πολιτισμού και Περιβάλλοντος του Δήμου Σπάρτης, διοργανώνουν εκδήλωση αφιερωμένη στις γυναίκες    με θέμα :  «Γυναίκες στον καμβά».    Επιμελήτρια της εκδήλωσης η  …

Περισσότερα...

Ανακοίνωση Μορίων Μετάθεσης-Βελτίωσης Θεσής (Τελικό)

In: Τελευταία Νέα

  Σας γνωστοποιούμε τα τελικά μόρια Μεταθέσεων- Βελτίωσης Θέσης όπως αυτά εμφνίζονται στα παρακάτω αρχεία excel.   ΜΟΡΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ   ΜΟΡΙΑ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ -ΠΕ70 …

Περισσότερα...

Όλα αυτά που μας ενώνουν - βίντεο για την Κύπρο

In: Τελευταία Νέα

Οι μαθητές του Δ1 στο 2ο Δημοτικό Σχολείο στη Σκάλα Λακωνίας δημιουργούν ένα συγκινητικό βίντεο για το Κυπριακό Ζήτημα. Εδώ και δεκαετίες η Κύπρος, η Μεγαλόνησος, ζει κάτω από το…

Περισσότερα...

Παράταση υποβολής αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

In: Τελευταία Νέα

    Σας κοινοποιούμε την εγκύκλιο παράτασης των αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  μέχρι  και  τη  Δευτέρα,  27  Νοεμβρίου  2017  και ώρα 15:00   Εγκύκλιος Παράτασης μεταθέσεων Εκπαιδευτικών…

Περισσότερα...

« Πρόσκληση Δημιουργίας Τοπικών Δικτύων»

In: Τελευταία Νέα

  Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας δια της Υπευθύνου Σχολικών Δραστηριοτήτων σας ενημερώνει για την πρόθεση δημιουργίας τοπικών Δικτύων για το σχολικό έτος 2017-18. Στα δίκτυα μπορούν να μετέχουν τουλάχιστον…

Περισσότερα...

Κενά Αναπληρωτών Ειδικοτήτων για δήλωση τοποθέτησης

In: Τελευταία Νέα

  Κενά ΠΕ06 (Αγγλικών) Μειωμένου Ωραρίου   Δ.Σ. Γκοριτσάς-Σκούρας (15 ώρες)   Κενά ΠΕ11 (Γυμναστών)   Δ.Σ. Βλαχιώτη (24 ώρες) Δ.Σ. Γλυκόβρυσης (16 ώρες) + Δ.Σ. Βλαχιώτη (8 ώρες)  …

Περισσότερα...

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών/ντριών των λειτουργικά 10/θεσίων και άνω Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας»

In: Τελευταία Νέα

  Τις θέσεις Υποδιευθυντών/ντριών των λειτουργικά 10/θέσιων και άνω σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Π.Ε. Λακωνίας, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον συνημμένο πίνακα,και προσκαλούμε τους/τις μόνιμους/ες εκπαιδευτικούς που έχουν τα νόμιμα προσόντα,…

Περισσότερα...

«Παράταση υποβολής αιτήσεων για τοποθετήσεις εντός ΠΥΣΠΕ για το σχολικό έτος 2017-18»

In: Τελευταία Νέα

Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η προθεσμία για υποβολή αίτησης από εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων που επιθυμούν απόσπαση εντός του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Λακωνίας. Η πρόσκληση ισχύει και για τους\τις αποσπασμένους εκπαιδευτικούς από…

Περισσότερα...

«Υπενθύμιση υποβολής αιτήσεων για τοποθετήσεις εντός ΠΥΣΠΕ για το σχολικό έτος 2017-18».

In: Τελευταία Νέα

Υπενθυμίζεται ότι η πρόσκληση εκπαιδευτικών όλων των κλάδων που επιθυμούν απόσπαση εντός του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Λακωνίας, ισχύει και για τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς από και προς το ΠΥΣΠΕ Λακωνίας για το διδακτικό…

Περισσότερα...

«Κυρωμένος πίνακας τοποθέτησης υποψηφίων Διευθυντών/ντριών σε σχολικές μονάδες της Δ/νσης Π.Ε. Λακωνίας»

In: Τελευταία Νέα

  Σας κοινοποιούμε το υπ’ αρίθμ.: 6995/28-07-2017 έγγραφο της Περιφερειακής Δ/νσης Π.Ε. & Δ.Ε. Πελοποννήσου, σχετικά με την τοποθέτηση των Δ/ντών-ντριών σε σχολικές μονάδες της Δ/νσης Π.Ε. Λακωνίας. Οι νέοι…

Περισσότερα...

«Πρόταση τοποθέτησης υποψηφίων Διευθυντών/ντριών σε σχολικές μονάδες της Δ/νσης Π.Ε. Λακωνίας»

In: Τελευταία Νέα

Σας γνωστοποιούμε την πρόταση τοποθέτησης των υποψηφίων Διευθυντών/ντριών σε σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης Π.Ε. Λακωνίας   Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 1 ΠΟΛΙΤΗΣ ΦΩΤΗΣ 5ο 12/Θ ΣΠΑΡΤΗΣ 2 ΔΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 2ο…

Περισσότερα...

«Τελικός ενιαίος αξιολογικός πίνακας υποψηφίων Διευθυντών/ντριών»

In: Τελευταία Νέα

Σας γνωστοποιούμε τους  τον τελικό ενιαίο αξιολογικό πίνακα υποψήφιων Διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων κατά φθίνουσα σειρά μετά την εκδίκαση των ενστάσεων.   Τελικός Αξιολογικός Πίνακας Υποψηφίων Διευθυντών/ντριών

Περισσότερα...

«Ενημέρωση σχετικά με την υποβολή δήλωσης προτίμησης υποψηφίων Διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων Διεύθυνσης Π.Ε. Λακωνίας»

In: Τελευταία Νέα

Σε εφαρμογή της υπ' αριθμό:Φ.361.22/27/96038/Ε3/8-6-2017 εγκυκλίου του ΥΠ.Π.Ε.Θ., σας ενημερώνουμε ότι οι υποψήφιοι/ες Διευθυντές/ντριες σχολικών μονάδων οφείλουν να υποβάλουν δήλωση προτίμησης τοποθέτησης αποκλειστικά και μόνο στις 25 Ιουλίου 2017 και…

Περισσότερα...

Τελικός Αξιολογικός πίνακας επιλογής Διευθυντών/ντριών-Υποβολή ενστάσεων

In: Τελευταία Νέα

  Σας γνωστοποιούμε τον τελικό ενιαίο αξιολογικό πίνακα των υποψήφιων Δ/ντών-ντριών σχολικών μονάδων κατά φθίνουσα σειρά και σας ενημερώνουμε ότι: Ενστάσεις μπορούν να κατατεθούν από σήμερα, Τετάρτη 19-07-2017 μέχρι και την…

Περισσότερα...

«Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ για το σχολικό έτος 2017-18»

In: Τελευταία Νέα

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων που επιθυμούν απόσπαση εντός του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Λακωνίας, για το διδακτικό έτος 2017-2018, να υποβάλουν αίτηση από την Τετάρτη 05/07/2017 έως και την Πέμπτη 10/08/2017…

Περισσότερα...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης Αναπληρωτή/τριας Προϊστάμενου/νης στο ΚΕΔΔΥ Λακωνίας

In: Τελευταία Νέα

  Σας κοινοποιούμε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης Αναπληρωτή/τριας Προϊστάμενου/νης στο ΚΕΔΔΥ Λακωνίας. Η (αποκλειστική) προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι: από 28-06-2017 έως 12-07-2017.   Διαβιβαση πρόσκληση εκδήλωσης…

Περισσότερα...

«Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ19 και ΠΕ20) για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων (πρώην Κ.Υ.), στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Αθήνα)

In: Τελευταία Νέα

Το  Υπουργείο  Παιδείας,  Έρευνας  και  Θρησκευμάτων  (ΥΠ.Π.Ε.Θ)  καλεί  τους εκπαιδευτικούς  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  κλάδου  Πληροφορικής  (ΠΕ19 και  ΠΕ20)  που  επιθυμούν  να  αποσπαστούν  στη  Γενική  Διεύθυνση  Στρατηγικού  Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και…

Περισσότερα...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό για το Σχολικό Έτος 2017-2018

In: Τελευταία Νέα

Σας κοινοποιούμε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό για το Σχολικό Έτος 2017-2018. Όσοι από τους δημόσιους εκπαιδευτικούς  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης επιθυμούν  να  αποσπαστούν  σε  εκπαιδευτικές …

Περισσότερα...

«Ανακοίνωση αλλαγών στο πρόγραμμα συνεντεύξεων υποψήφιων Δ/ντών-ντριών»

In: Τελευταία Νέα

Σας κοινοποιούμε το τελικό πρόγραμμα συνεντεύξεων των υποψήφιων Διευθυντών/ντριών Σχολικών μονάδων Δ/νσης Π.Ε. Λακωνίας, όπως προέκυψε μετά από αιτήματα αλλαγής. Ο πίνακας θεωρείται οριστικός και δε θα μπορεί στο εξής…

Περισσότερα...

«Ανακοίνωση προγράμματος συνεντεύξεων υποψήφιων Δ/ντών-ντριών»

In: Τελευταία Νέα

Σας ανακοινώνουμε το πρόγραμμα συνεντεύξεων των υποψήφιων Διευθυντών/ντριών Σχολικών μονάδων Δ/νσης Π.Ε. Λακωνίας. Την Πέμπτη 22-06-2017 και ώρα 14:30 ο πίνακας θα θεωρηθεί οριστικός και μόνο για έκτακτα θέματα υγείας…

Περισσότερα...

Τελικός Αναμορφωμένος Πίνακας υποψηφίων Διευθυντών/ντριών

In: Τελευταία Νέα

Σας γνωστοποιούμε τον τελικό ενιαίο αξιολογικό πίνακα των αντικειμενικών μορίων των υποψήφιων Δ/ντών-ντριών σχολικών μονάδων κατά φθίνουσα σειρά.   Τελικός Αναμορφωμένος Πίνακας υποψηφίων Διευθυντών/ντριών

Περισσότερα...

«Αξιολογικός πίνακας υποψηφίων Διευθυντών/ντριών - υποβολή ενστάσεων»

In: Τελευταία Νέα

  Σας γνωστοποιούμε τον προσωρινό ενιαίο αξιολογικό πίνακα των αντικειμενικών μορίων των υποψήφιων Δ/ντών-ντριών σχολικών μονάδων κατά φθίνουσα σειρά και σας ενημερώνουμε ότι: Ενστάσεις μπορούν να κατατεθούν από σήμερα, Τρίτη…

Περισσότερα...

«Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων και Μονάδων Ειδικής Αγωγής»

In: Τελευταία Νέα

Σας γνωστοποιούμε την υπ' αριθμ. 2304/31-5-2017 (ΑΔΑ:677Ζ4653ΠΣ-ΒΙΠ) Πρόσκληση  Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος  για  πλήρωση  θέσεων Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων και Μονάδων Ειδικής Αγωγής. Οι  εκπαιδευτικοί που  πληρούν  τις νόμιμες προϋποθέσεις, να υποβάλλουν τις…

Περισσότερα...

Μεταθέσεις-Τοποθετήσεις ΠΥΣΠΕ Λακωνίας

In: Τελευταία Νέα

Σας κοινοποιούμε τον πίνακα Μεταθέσεων-Τοποθετήσεων του ΠΥΣΠΕ Λακωνίας για το σχολικό έτος 2017-2018 εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ06 (Αγγλικών), ΠΕ16 (Μουσικών), ΠΕ60-61 (Νηπιαγωγών) και ΠΕ70-71 (Δασκάλων) σχολικών μονάδων Γενικής Αγωγής και Ε.Α.Ε.…

Περισσότερα...

«Κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ16 και Σ.Μ.Ε.Α.Ε., Τμήματα Ένταξης κλάδου Δασκάλων και Νηπιαγωγών του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Λακωνίας – Υποβολή αιτήσεων-δηλώσεων προτίμησης θέσεων μετάθεσης - τοποθέτησης»

In: Τελευταία Νέα

H Διεύθυνση Π.Ε. Λακωνίας καλεί τους εκπαιδευτικούς των εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ60 (Νηπιαγωγών), ΠΕ70 (Δασκάλων), ΠΕ06 (Αγγλικής Γλώσσας),ΠΕ11 (Φυσικής Αγωγής) ΠΕ16 (Μουσικής) και Σ.Μ.Ε.Α.Ε., Τμήματα Ένταξης κλάδου Δασκάλων και Νηπιαγωγών: που…

Περισσότερα...

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπήρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2017-2018

In: Τελευταία Νέα

Σας κοινοποιούμε την υπ’ αρίθμ. 75305/Ε2/08-05-2017 εγκύκλιο του Υπουργείου  Παιδείας, Έρευνας  και Θρησκευμάτων προς τους  εκπαιδευτικούς  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης,  οι  οποίοι  επιθυμούν  να αποσπασθούν στο Υπουργείο  Παιδείας, Έρευνας   και…

Περισσότερα...

«Εγκύκλιος αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ, ΚΕΔΔΥ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Εκκλησιαστικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2017-18»

In: Τελευταία Νέα

Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αρίθμ. 75306/Ε2/08-05-2017 εγκύκλιο του  Υπουργείου  Παιδείας,  Έρευνας  και  Θρησκευμάτων  στο  πλαίσιο  της  διαδικασίας διενέργειας των αποσπάσεων σε σχολικές μονάδες για το διδακτικό έτος 2017-2018. Προθεσμία υποβολής…

Περισσότερα...

«Οριστικοποίηση μορίων μετάθεσης εκπαιδευτικών από περιοχή σε περιοχή, σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-ΚΕ.Δ.Δ.Υ., σε Διαπολιτισμικά Σχολεία και για βελτίωση θέσης ή οριστική τοποθέτηση εντός ΠΥΣΠΕ»

In: Τελευταία Νέα

Σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 26587/Ε1/16-02-2017 Εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ σχετικά με τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2016-17, και μετά την εξέταση των ενστάσεων των εκπαιδευτικών με την Πρ.…

Περισσότερα...

«Εγκύκλιος εγγραφών μαθητών στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2017-18 - Λήξη διδασκαλίας μαθημάτων 2016-17»

In: Τελευταία Νέα

Σας κοινοποιούμε την υπ’ αρίθμ. Φ.6/ΦΜ/66938/Δ1/24-04-2017 εγκύκλιο της Γενικής Δ/νσης Σπουδών του ΥΠΠΕΘ, σχετικά με τις εγγραφές μαθητών/τριών στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2017-18, καθώς και τα απαραίτητα…

Περισσότερα...

«Εγκύκλιος εγγραφών μαθητών στα Νηπιαγωγείο για το σχολικό έτος 2017-18

In: Τελευταία Νέα

Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αρίθμ. Φ.6/ΦΜ/67172/Δ1/25-04-2017 εγκύκλιο της Γενικής Δ/νσης Σπουδών του ΥΠΠΕΘ, σχετικά με τις εγγραφές νηπίων/προνηπίων, καθώς και τα απαραίτητα έντυπα και παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή. Για…

Περισσότερα...

Συνάντηση Μουσικών Σχολείων Περιφέρειας Πελοποννήσου ΣΥΝΑΥΛΙΑ-ΑΦΙΕΡΩΜΑ «ΓΙΑ ΤΟ ΔΑΣΚΑΛΟ ΜΟΥ»

In: Τελευταία Νέα

Το Μουσικό Σχολείο Σπάρτης, οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης   Λακωνίας, ο Σύλλογος εκπαιδευτικών Π.Ε. Λακεδαίμονος «Ο Πλήθων», ο Σύλλογος εκπαιδευτικών Π.Ε. Λακωνικής, ο Σύλλογος εκπαιδευτικών Π.Ε. Μολάων « Γιάννης…

Περισσότερα...

Πρόγραμμα 2ου Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου:

In: Τελευταία Νέα

  Σας γνωστοποιούμε το Πρόγραμμα διεξαγωγής του 2ου Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου: "Σύγχρονες Θεωρίες και Πρακτικές στην Εκπαίδευση"   Κόστος εγγραφής Η εγγραφή για τους/τις συνέδρους ανέρχεται στη συμβολική τιμή των…

Περισσότερα...

«Γνωστοποίηση μορίων μετάθεσης εκπαιδευτικών από περιοχή σε περιοχή, σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-ΚΕ.Δ.Δ.Υ., σε Διαπολιτισμικά Σχολεία και για βελτίωση θέσης ή οριστική τοποθέτηση εντός ΠΥΣΠΕ»

In: Τελευταία Νέα

Σας γνωστοποιούμε τα μόρια μετάθεσης των οργανικά ανηκόντων εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Π.Ε. Λακωνίας, σχολικού έτους 2016-17 και παρακαλούμε να ενημερωθούν ενυπόγραφα οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί της σχολικής σας μονάδας. Επισημαίνεται ότι…

Περισσότερα...

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων μετάθεσης εκπ/κών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης

In: Τελευταία Νέα

Λόγω  τεχνικών  προβλημάτων  του  Online  Συστήματος  Διαχείρισης  Μητρώου  Εκπαιδευτικών  και Υποβολής  Αιτήσεων  Μεταθέσεων  (https://teachers.minedu.gov.gr)  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης και του eDatacenter, παρατείνονται: Η υποβολή αιτήσεων έως και την Κυριακή 05-03-2017…

Περισσότερα...

Εγκλύκλιος Μεταθέσεων 2016-2017

In: Τελευταία Νέα

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των μεταθέσεων  κατά  το  σχολικό  έτος  2016-2017,  κ  α  λ  ε  ί  τους  εκπαιδευτικούς  Α/θμιας  Εκπαίδευσης  να υποβάλουν  αιτήσεις …

Περισσότερα...

Τηλεοπτικό σποτ του ΚΕΘΙ για την ένταξη των προσφυγόπουλων στα σχολεία

In: Τελευταία Νέα

Σύμφωνα και με τη σχετική ανάρτηση της ιστοσελίδας του ΥΠ.Π.Ε.Θ., τo τηλεοπτικό μήνυμα υπογράφεται από το ΚΕΘΙ (Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας) στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο Εθνικό Συμβούλιο…

Περισσότερα...

«Επιμορφωτικό βιωματικό σεμινάριο στη Νεάπολη Λακωνίας»

In: Τελευταία Νέα

Η Διεύθυνση Π.Ε. Λακωνίας δια της Υπεύθυνης Σχολικών Δραστηριοτήτων σε συνεργασία   με την κ. Κακούρου – Χρόνη Γεωργία, Μουσειολόγο-Ιστορικό Τέχνης, θα πραγματοποιήσει και δεύτερο επιμορφωτικό βιωματικό σεμινάριο με το ίδιο…

Περισσότερα...

Επιμορφωτική Συνάντηση:

In: Τελευταία Νέα

Λόγω της μεγάλης συμμετοχής στο σεμινάριο σχετικά με τα Μουσεία η Διεύθυνση Π.Ε. Λακωνίας αποφάσισε να διεξαχθεί και και την επόμενη ημέρα, Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου την ίδια ώρα για άλλους…

Περισσότερα...

Επιμορφωτική Συνάντηση:

In: Τελευταία Νέα

Η Διεύθυνση Π.Ε. Λακωνίας δια της Υπεύθυνης Σχολικών Δραστηριοτήτων σε συνεργασία   με την κ. Κακούρου – Χρόνη Γεωργία, Μουσειολόγο-Ιστορικό Τέχνης, θα πραγματοποιήσει επιμορφωτικό βιωματικό σεμινάριο με θέμα:«Ο δυναμικός διάλογος   Μουσείου…

Περισσότερα...

2ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο «Σύγχρονες θεωρίες και πρακτικές στην εκπαίδευση» (2η Ανακοίνωση)

In: Τελευταία Νέα

  Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λακωνικής, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας, την Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας, το Δήμο Ανατολικής Μάνης και το Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού…

Περισσότερα...

Επικαιροποίηση στοιχείων μητρώου εκπαιδευτικού

In: Τελευταία Νέα

Σας ενημερώνουμε ότι το ηλεκτρονικό Συστήμα Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων θα παραμείνει ανοικτό μέχρι και τις 31-01-2017.

Περισσότερα...

Επικαιροποίηση στοιχείων φακέλου εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Υπενθύμιση)

In: Τελευταία Νέα

Σας πληροφορούμε ότι για το σχολικό έτος 2016-17 οι αιτήσεις μετάθεσης των εκπαιδευτικών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης θα υποβληθούν ηλεκτρονικά. Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί, που προτίθενται να υποβάλουν σχετική αίτηση, να…

Περισσότερα...

Social Media

1425702667 Aquicon Facebook1425702676 Aquicon Twitter1425702704 Aquicon GooglePlus

 

1425702714 Aquicon Youtube1425702746 Aquicon Vimeo1425702734 Aquicon RSS

 

1425702779 Aquicon Flickr 1425702725 Aquicon Pinterest1425702688 Aquicon Instagram

 

  

  

Myschool

home folder myschool

Knowledge Tree Dpe Lakonias small

Σας ανακοινώνουμε τους πίνακες με τα μόρια εκπαιδευτικών ΠΕ  05,07,08  και 86 και  τις  οργανικές  τους  τοποθετήσεις.  Από  19-06-2018  έως  και  21-06-2018  και  ώρα 15:00  θα  υποβάλλονται  ενστάσεις  επί  των  πινάκων  μοριοδότησης  και  επί  της τοποθέτησης.  Οι  ενστάσεις  θα  υποβάλονται  στη  Δ/νση  ΠΕ  Λακωνίας  με  τους  εξής τρόπους:

 • Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση dipelak@sch.gr 
 • Αυτοπροσώπως στα γραφεία της Δ/νσης ΠΕ Λακωνίας 

Παρακαλούμε  για  την  έγκαιρη  και  ενυπόγραφη  ενημέρωση  των  μόνιμων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ 05,07,08,86, που υπηρετούν στη σχολική σας μονάδα.

 

«Ανακοίνωση  τοποθετήσεων και μορίων μετάθεσης εκπαιδευτικών ΠΕ 05, 07, 08 και 86» 1414153693 Adobe Acrobat Reader
Τοποθέτηση Εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ05 1414153684 Microsoft Office Excel
Τοποθέτηση Εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ07 1414153684 Microsoft Office Excel
Τοποθέτηση Εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ08 1414153684 Microsoft Office Excel
Τοποθέτηση Εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ86 1414153684 Microsoft Office Excel

 

 

 

 

Knowledge Tree Dpe Lakonias small

 

Σας  γνωρίζουμε  ότι  στο  ΦΕΚ  1921/τ.Β/30-5-2018  δημοσιεύθηκε  η  Υπουργική Απόφαση Φ.28/81399/Δ1/18-5-2018 με θέμα «Κατανομή οργανικών θέσεων ειδικοτήτων κλάδων ΠΕ05-ΠΕ07-ΠΕ 08- ΠΕ86...» και ως εκ τούτου: Καλούμε   τους/τις    εκπαιδευτικούς    των     κλάδων    ΠΕ  05-Γαλλικής    Γλώσσας,   ΠΕ 07- Γερμανικής Γλώσσας ,  ΠΕ  08-Καλλιτεχνικών,    ΠΕ  86-Πληροφορικής,    που   βρίσκονται     στη     διάθεση     του     ΠΥΣΠΕ    και    έχουν    υποβάλλει    δήλωση     οριστικής τοποθέτησης    κατά    τη    διαδικασία    των    μεταθέσεων  –  οριστικών    τοποθετήσεων  σύμφωνα    με    την    υπ’  αρίθμ.  190077/Ε1/6-11-2017    εγκύκλιο    του    ΥΠΠΕΘ,    να υποβάλουν  δήλωση  προτίμησης  σχολικών  μονάδων  για οριστική τοποθέτηση από  την  Πέμπτη  07/ 06 /2018  έως  και  τη  Πέμπτη 14/06/2018 και ώρα 15.00  στη Διεύθυνση Π.Ε. Λακωνίας με  έναν από τους παρακάτω τρόπους:

 • αυτοπροσώπως  στα γραφεία της Διεύθυνσης  (Διοικητήριο Λακωνίας)  
 • με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (dipelak@sch.gr)  
 • με fax (27313-63419). 

Σε περίπτωση υποβολής με fax (και μόνο τότε) παρακαλούμε για την επιβεβαίωση της λήψης στο τηλέφωνο 27313-63408.  

Εκπρόθεσμες αιτήσεις – δηλώσεις δεν θα ληφθούν υπόψη.   Όσοι/ες    εκπαιδευτικοί  έχουν  υποβάλει  αίτηση  οριστικής  τοποθέτησης  και  δεν υποβάλουν  δήλωση  προτίμησης  σχολικών  μονάδων,  αλλά  και  στην  περίπτωση εκπαιδευτικού που δεν έχει υποβάλει δήλωση οριστικής τοποθέτησης κατά τη διαδικασία των  μεταθέσεων        σύμφωνα  με  την  υπ’  αρίθμ.    190077/Ε1/6-11-2017    εγκύκλιο    του  ΥΠΠΕΘ,  η  τοποθέτησή  τους  σε  οργανική  θέση  θα  γίνει  αυτοδίκαια  σε  θέσεις  που  θα παραμείνουν κενές μετά την εξέταση όλων των δηλώσεων τοποθέτησης.

Μετά  την  ανακοίνωση  των  οριστικών  τοποθετήσεων  οι  εκπαιδευτικοί  θα  έχουν  το δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση για τυχόν λάθη ή παραλείψεις του Συμβουλίου μέσα σε διάστημα πέντε (5) ημερών. Οι  εκπαιδευτικοί  που  έχουν  υπηρετήσει  ένα  χρόνο  σε  σχολικές  μονάδες  αρμοδιότητας ΠΥΣΠΕ  Λακωνίας,  δεν  έχουν  υποχρέωση  υπηρέτησης  της  οργανικής  θέσης  που  θα καταλάβουν. 

 

«Υποβολή  δηλώσεων  προτίμησης  θέσεων  για  οριστική  τοποθέτηση εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ 05-ΠΕ 07-ΠΕ 08-ΠΕ 86» 1414153693 Adobe Acrobat Reader
Αίτηση-Δήλωση οριστικής τοποθέτησης 1414153676 Microsoft Office Word

1o palakoniko festival paramithiou

Οι  Διευθύνσεις  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  Λακωνίας,  δια  των Γραφείων Σχολικών Δραστηριοτήτων και ΚΕ.ΣΥ.Π. (Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού) Λακωνίας  αντίστοιχα  και  το  Τμήμα  Επιστημονικής  και  Παιδαγωγικής    Καθοδήγησης  Δ.Ε. Πελοποννήσου  διοργάνωσαν    σε  συνεργασία  με  την  Ακαδημία  Ποίησης  και  Παραμυθιού Βιωματικά  Επιμορφωτικά  Σεμινάρια,    για  το  σχολικό  έτος  2017-2018  ,  με  θέμα  «Γραφή  και Αφήγηση  του Παραμυθιού».

Τα  αποτελέσματα    της  δράσης  αυτής  θα  παρουσιαστούν    στο  1ο  διήμερο    Παλλακωνικό Φεστιβάλ Παραμυθιού το Σάββατο 26 και την Κυριακή 27 Μαΐου 2018.

Οι  δράσεις  θα  πραγματοποιηθούν  σε  δύο  διαφορετικούς  χώρους: 

 • τον  κήπο  του Αρχαιολογικού Μουσείου Σπάρτης και
 • το Μουσείο Ελιάς και  Ελληνικού Λαδιού. 

Το  Σάββατο  10.00π.μ-  1.00μ.μ.,  στον  κήπο  του  Αρχαιολογικού  Μουσείου  Σπάρτης,  θα γίνουν αφηγήσεις  παραμυθιών, για μικρά και «μεγάλα» παιδιά, από τον κ. Αβούρη Δημήτριο και εκπαιδευτικούς  που  συμμετείχαν  στο  σεμινάριο.  Οι  αφηγήσεις  θα  πραγματοποιούνται  συγχρόνως  σε  διαφορετικά  σημεία  του  κήπου  του  Αρχαιολογικού  Μουσείου.  Η  δράση  θα περιλαμβάνει και εικαστικά δρώμενα  από τα παιδιά, σχετικά με το παραμύθι. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη.

Το  Σάββατο  από  6μ.μ.-9μ.μ.  και  την  Κυριακή  από    10.30π.μ.  -1.30μ.μ.,  στο  Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού, εκπαιδευτικοί από όλη τη Λακωνία θα παρουσιάσουν στο κοινό  τα παραμύθια  που  δημιούργησαν  στα  πλαίσια  του  σεμιναρίου  και  θα  μεταφέρουν    την  εμπειρία που έζησαν στη διάρκειά του.

 

1o Παλακωνικό Φεστιβάλ Παραμυθιού 1414153693 Adobe Acrobat Reader
Αφίσα 1ου Παλακωνικού Φεστιβάλ Παραμυθιού 1426082495 Microsoft Office 2003 Picture Manager
Πρόσκληση 1ου Παλακωνικού Φεστιβάλ Παραμυθιού 1426082495 Microsoft Office 2003 Picture Manager

 

Knowledge Tree Dpe Lakonias small

Σας γνωστοποιούμε τις κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70,ΠΕ61, ΠΕ71, ΠΕ06, ΠΕ79 & Σ.Μ.Ε.Α.Ε., όπως προσδιορίστηκαν από το ΠΥΣΠΕ Λακωνίας, σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 11/03-05-2018 πράξη του.

Ως εκ τούτου καλούνται οι ενδιαφερόμενοι   εκπαιδευτικοί των ανωτέρω κλάδων που έχουν υποβάλλει αίτηση μετάθεσης από σχολείο σε σχολείο του ΠΥΣΠΕ Λακωνίας  που μετατέθηκαν στο ΠΥΣΠΕ Λακωνίας, να υποβάλουν κατά περίπτωση αίτηση-δήλωση μετάθεσης ή τοποθέτησης, εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών και συγκεκριμένα από Παρασκευή 04-5-2018 έως και Δευτέρα 14-05-2018 και ώρα 12.00, στη Δ/νση Π.Ε. Λακωνίας με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

 • αυτοπροσώπως στα γραφεία της Διεύθυνσης (Διοικητήριο Λακωνίας)
 • με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (dipelak@sch.gr)
 • με fax (27313-63419).  

Σε περίπτωση υποβολής με fax παρακαλούμε για την επιβεβαίωση της λήψηςστο τηλέφωνο 27313-63408.    

Στην  έντυπη δήλωση προτιμήσεων μετάθεσης-τοποθέτησης, οι ενδιαφερόμενοι/-ες εκπαιδευτικοί μπορούν να αναγράφουν μέχρι είκοσι (20) σχολικές μονάδες που επιθυμούν να μετατεθούν ή να τοποθετηθούν.

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι θέσεις εκπαιδευτικών ΠΕ70 (Δασκάλων) και ΠΕ60 (Νηπιαγωγών) στα Δημοτικά Σχολεία-Νηπιαγωγεία που έχουν συσταθεί τμήματα ολοήμερου είναι ενιαίες, χωρίς να γίνεται διάκριση σε κλασικό ή ολοήμερο. Συνεπώς η δήλωση προτίμησης θα αναφέρεται σε σχολικές μονάδες και όχι σε τμήματα.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να έχουν παραληφθεί από την υπηρεσία μας μέχρι και τη Δευτέρα 14/05/2018 και ώρα 12.00.    

 • Εκπρόθεσμες αιτήσεις-δηλώσεις δε θα ληφθούν υπόψη.
 • Αιτήσεις-δηλώσεις για ΣΜΕΑΕ υποβάλλονται στις ίδιες προθεσμίες.
 • Μετά την ανακοίνωση των μεταθέσεων οι   εκπαιδευτικοί θα έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ένσταση για τυχόν λάθη ή παραλείψεις του Συμβουλίου μέσα σε διάστημα τριών (3) ημερών.

Κατά τη συμπλήρωση της σχετικής δήλωσης προτιμήσεων θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και πιθανά κενά που θα προκύψουν κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων των εκπαιδευτικών από σχολείο σε σχολείο.  

Της πρόσκλησης αυτής να λάβουν γνώση ενυπόγραφα με ευθύνη των Διευθυντών/ντριών και Προϊσταμένων των Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων όλοι οι υπηρετούντες εκπαιδευτικοί, καθώς και όσοι απουσιάζουν για οποιονδήποτε λόγο. 

Πρόσκληση Μεταθέσεων εντός ΠΥΣΠΕ 1414153676 Microsoft Office Word
Αίτηση-Δήλωση τοποθέτησης 1414153676 Microsoft Office Word
Πίνακας Οργανικών Κενών 1414153676 Microsoft Office Word
 Πίνακας Μορίων κλάδου ΠΕ60 1414153684 Microsoft Office Excel
 Πίνακας Μορίων κλάδου ΠΕ70 1414153684 Microsoft Office Excel
 Πίνακας Μορίων κλάδου ΠΕ06 1414153684 Microsoft Office Excel
 Πίνακας Μορίων κλάδου ΣΜΕΑΕ 1414153684 Microsoft Office Excel

mainlogo yppeth

 

Σας  διαβιβάζουμε  την  υπ’  αρίθμ.  Φ.6/65742/Δ1/25-04-2018  εγκύκλιο  της  Γενικής    Δ/νσης Σπουδών  του  ΥΠΠΕΘ,  σχετικά  με  τις  εγγραφές  μαθητών/τριών  στα  Δημοτικά  Σχολεία  για  το σχολικό έτος 2018-19,  καθώς και τα απαραίτητα έντυπα και παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή.        Για το σχολικό έτος 2018-19 οι εγγραφές στο Δημοτικό Σχολείο θα πραγματοποιηθούν  από 2 Μαϊου  έως και 18 Μαίου 2018.     Επισημαίνεται ότι τη σχολική  χρονιά 2018-2019 στην Α’ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές/τριες που γεννήθηκαν από 1-1-2012 έως 31-12-2012.     Συνιστάται  οι  Προϊστάμενοι/νες  και  οι  Δ/ντές/ντριες  των  Δημοτικών  Σχολείων,  όπως ελέγχουν  με  ιδιαίτερη  προσοχή  το    αποδεικτικό  στοιχείο  από  το  οποίο  διαπιστώνεται  η διεύθυνση  κατοικίας  του  μαθητή,  προκειμένου  οι  αιτήσεις  εγγραφής  να  υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο στο  Δημοτικό Σχολείο που ανήκουν οι μαθητές/τριες σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας (ΠΔ 79/2017 παρ. 4 άρθρο 6 ΦΕΚ 109/Α/1-8-2017).

Για  λόγους  εύρυθμης  λειτουργίας  όλων  των  Δημοτικών  Σχολείων,  θα  πραγματοποιηθεί σχετικός έλεγχος.

 

Διαβίβαση Εγκυκλίου εγγραφών Δημοτικών σχολείων σχ. έτους 2018-2019 1414153693 Adobe Acrobat Reader
Εγκύκλιος Εγγραφών Δημοτικών σχολείων για το σχολικό έτος 2018-2019 1414153693 Adobe Acrobat Reader

 

 

Σήμερα 20
Χθες283
Τρέχουσα Εβδομάδα 1117
Τελευταία Βδομάδα 1554
Τρέχων Μήνας 4008
Προηγούμενος μήνας 4103
Σύνολο Επισκεπτών 439523
Σήμερα20-06-2018