Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Λακωνίας
           diavgeia.gov.gr

Νομοθεσία

line
pages Ν.3528/2007 Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.   Κάντε κλικ για τη λήψη του αρχείου.
line
pages Ν.1566/1985 Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις   Κάντε κλικ για τη λήψη του αρχείου.
line
pages Π.Δ. 200/1998 Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων   Κάντε κλικ για τη λήψη του αρχείου.
line
pages Π.Δ. 201/1998 Οργάνωση και λειτουργία Δημοτικών Σχολείων   Κάντε κλικ για τη λήψη του αρχείου.

Εγκύκλιοι

line
pages Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών.   Κάντε κλικ για τη λήψη του αρχείου.
line
pages Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Τμήματα Ενταξης μειονοτικών σχολείων. Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Τμήματα Ενταξης μειονοτικών σχολείων.   Κάντε κλικ για τη λήψη του αρχείου.
line
pages Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε μειονοτικά σχολεία. Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε μειονοτικά σχολεία.   Κάντε κλικ για τη λήψη του αρχείου.
line
pages Εγκύκλιος μεταθέσεων εκπαιδευτικών Π.Ε. 2013-14. Εγκύκλιος μεταθέσεων εκπαιδευτικών Π.Ε. 2013-14.   Κάντε κλικ για τη λήψη του αρχείου.
line
pages Έντυπα μεταθέσεων1. Έντυπα μεταθέσεων1.   Κάντε κλικ για τη λήψη του αρχείου.
line
pages Έντυπα μεταθέσεων2. Έντυπα μεταθέσεων2.   Κάντε κλικ για τη λήψη του αρχείου.
line
pages Έντυπα μεταθέσεων3. Έντυπα μεταθέσεων3.   Κάντε κλικ για τη λήψη του αρχείου.
line
pages Διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή του θεσμού της αυτοαξιολόγησης εκπαιδευτικού έργου. Διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή του θεσμού της αυτοαξιολόγησης εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας κατά το σχολικό έτος 2013-14.   Κάντε κλικ για τη λήψη του αρχείου.
line
pages Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό 2013-14. Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το σχολ. έτος 2013-14.   Κάντε κλικ για τη λήψη του αρχείου.
line
pages Εγκύκλιος αναπληρωτών/τριών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών 2013-14 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2013-2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/19-05-2010 τ. Α΄).   Κάντε κλικ για τη λήψη του αρχείου.
line
pages Αποσπάσεις Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. για το διδακτικό έτος 2013-2014 και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2013/2014.   Κάντε κλικ για τη λήψη του αρχείου.
line
pages Εγκύκλιος αποσπάσεων Ειδικής Αγωγής Πρόσκληση εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. για υποβολή αιτήσεων απόσπασης απο ΚΕΔΔΥ ή ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΚΕΔΔΥ ή ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ για ΣΜΕΑΕ, για το διδακτικό έτος 2013-2014.   Κάντε κλικ για τη λήψη του αρχείου.
line
pages Χορήγηση-ανανέωση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών. Χορήγηση-ανανέωση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών.   Κάντε κλικ για τη λήψη του αρχείου.
line
pages Χορήγηση Πιστοποιητικών Υγείας για εγγραφές μαθητών Χορήγηση Πιστοποιητικών Υγείας για εγγραφές μαθητών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και συμπλήρωση του Ατομικού Δελτίου Υγείας.   Κάντε κλικ για τη λήψη του αρχείου.
line
pages Συμπληρωματική εγκύκλιος μεταθέσεων εκπαιδευτικών Π.Ε.και Δ.Ε. για το σχολικό έτος 2012-13. Συμπληρωματική εγκύκλιος μεταθέσεων εκπαιδευτικών Π.Ε.και Δ.Ε. για το σχολικό έτος 2012-13.   Κάντε κλικ για τη λήψη του αρχείου.
line
pages Εγκύκλιος μεταθέσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε μειονοτικά σχολεία, σχολικού έτους 20 Εγκύκλιος μεταθέσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε μειονοτικά σχολεία, σχολικού έτους 2012-13.   Κάντε κλικ για τη λήψη του αρχείου.
line
pages Εγκύκλιος μεταθέσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2012-13. Εγκύκλιος μεταθέσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2012-13.   Κάντε κλικ για τη λήψη του αρχείου.
line
pages Βασικές κατευθύνσεις και οδηγίες για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.) Ι και ΙΙ Ζ.Ε.Π Βασικές κατευθύνσεις και οδηγίες για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.) Ι και ΙΙ Ζ.Ε.Π. και Ενισχυτικών Φροντιστηριακών Τμημάτων (Ε.Φ.Τ.) Ζ.Ε.Π. για το σχολικό έτος 2012-2013.   Κάντε κλικ για τη λήψη του αρχείου.
line
pages Χορήγηση άδειας χωρίς αποδοχές για ολοκλήρωση σπουδών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Χορήγηση άδειας χωρίς αποδοχές για ολοκλήρωση σπουδών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2012-2013. Αναστολή χορήγησης-ανανέωσης άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης   Κάντε κλικ για τη λήψη του αρχείου.
line
pages Διόρθωση στοιχείων μαθητών στο Βιβλίο Μητρώου και Προόδου. Διόρθωση στοιχείων μαθητών στο Βιβλίο Μητρώου και Προόδου.   Κάντε κλικ για τη λήψη του αρχείου.
line
pages Αλλαγή τίτλου Υπουργείου. Αλλαγή τίτλου Υπουργείου.   Κάντε κλικ για τη λήψη του αρχείου.
line
pages Μεταθέσεις εκπαιδευτικών σε μειονοτικά σχολεία. Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε μειονοτικά σχολεία. 2011-12   Κάντε κλικ για τη λήψη του αρχείου.
line
pages Εγκύκλιος μεταθέσεων 2011-12. Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.   Κάντε κλικ για τη λήψη του αρχείου.
line
pages Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ολοήμερων Πιλοτικών Δημοτικών Σχολείων. Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ολοήμερων Πιλοτικών Δημοτικών Σχολείων.   Κάντε κλικ για τη λήψη του αρχείου.
line
pages Λειτουργία Σχολικών Μονάδων. Λειτουργία Σχολικών Μονάδων.   Κάντε κλικ για τη λήψη του αρχείου.
line
pages Εγκύκλιος λειτουργίας σχολικών μονάδων Βασικές κατευθύνσεις και οδηγίες για τη λειτουργία σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2011-12   Κάντε κλικ για τη λήψη του αρχείου.
line
pages Διευκρινίσεις επί των αποσπάσεων εντός ΠΥΣΠΕ. Διευκρινίσεις επί των αποσπάσεων εντός ΠΥΣΠΕ.   Κάντε κλικ για τη λήψη του αρχείου.
line
pages Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Φ.12/530/62626/Γ1/02-06-2011 Υπουργική Απόφαση
Τροποποίηση-συμπλήρωση των Φ.20/482/95210/Γ1/9-9-2003, (ΦΕΚ 1325,τ.Β΄) και Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006, (ΦΕΚ 1139,τ. Β΄) Υπουργικών Αποφάσεων.
(Προϋποθέσεις λειτουργίας ολοήμερου προγράμματος σε 1/θ ως 5/θ δημοτικά σχολεία).   Κάντε κλικ για τη λήψη του αρχείου.
line
pages Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο - Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Φ.50/288/63058/Γ1/02-06-2011
Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων και Ολοήμερων Νηπιαγωγείων για το Σχολικό Έτος 2011 - 2012.   Κάντε κλικ για τη λήψη του αρχείου.
line
pages Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Φ.50/289/63060/Γ1/02-06-2011
Προγραμματισμός λειτουργίας των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων Ενιαίου Αναμορφωμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος (ΕΑΕΠ) για το Σχολικό Έτος 2011 - 2012.   Κάντε κλικ για τη λήψη του αρχείου.
line
pages Χορήγηση - ανανέωση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης 62531/Δ1/01-06-2011
Χορήγηση (για υποτρόφους του Ι.Κ.Υ ) – Ανανέωση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2011-2012.   Κάντε κλικ για τη λήψη του αρχείου.
line
pages Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση 61660/Γ6/31-05-2011
Ενημέρωση για την παράλληλη στήριξη και τη στήριξη μαθητών/τριών που δεν αυτοεξυπηρετούνται.   Κάντε κλικ για τη λήψη του αρχείου.
line
pages Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Φ.50/284/61570/Γ1/30-05-2011 Υπουργική Απόφαση
Ορισμός 161 Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα   Κάντε κλικ για τη λήψη του αρχείου.
line
pages Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Φ.12/520/61575/Γ1/30-05-2011 Υπουργική Απόφαση
Ωρολόγια Προγράμματα Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα- ΕΑΕΠ.
Τροποποίηση - συμπλήρωση των υπ΄ αριθμ. Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006 (ΦΕΚ 1139, τ.Β΄) και Φ.12/620/61531/Γ1/31-5-2010 (ΦΕΚ 804,τ.Β΄) Υ.Α.   Κάντε κλικ για τη λήψη του αρχείου.
line
pages Δεύτερη ξενη γλώσσα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Φ.12/518/61284/Γ1/27-5-2011 Υπουργική Απόφαση
Διδασκαλία ξένης γλώσσας στα δημοτικά σχολεία.   Κάντε κλικ για τη λήψη του αρχείου.
line
pages Προσωπικό καθαριότητας σχολικών μονάδων οικ. 24840/23-05-2011
Άδειες και καθήκοντα καθαριστών/στριών σχολικών μονάδων.   Κάντε κλικ για τη λήψη του αρχείου.
line
pages Εγγραφή μαθητών/τριων στο Δημοτικό Σχολείο Φ.6/278/56068/Γ1/17-05-2011 Υπουργική Απόφαση
Καθορισμός τύπου βεβεάιωσης παρακολούθησης νηπίου   Κάντε κλικ για τη λήψη του αρχείου.
line
pages Εγγραφή μαθητών/τριων στο Δημοτικό Σχολείο Φ.7/229/53868/Γ1/10-05-2011
Δικαιολογητικά εγγραφής μαθητών/τριων στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου   Κάντε κλικ για τη λήψη του αρχείου.
line
pages Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. 140341/Δ1/08-11-2011
Εγκύκλιος μεταθέσεων εκπαιδευτικών λειτουργών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2010 - 2011.   Κάντε κλικ για τη λήψη του αρχείου.
line
pages Εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων Φ.1 Τ.Υ/1097/119193/Γ1/24-09-2010
Προτάσεις για τη δημιουργία Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.) και των Φροντιστηριακών Τμημάτων (Φ.Τ.) - Στοιχεία για Παλιννοστούντες, Αλλοδαπούς και Ρομά μαθητές/τριες.   Κάντε κλικ για τη λήψη του αρχείου.
line
pages Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Φ.50/289/108596/Γ1/03-09-2011
Νομικό πλαίσιο - Ωράριο λειτουργίας - Ωρολόγιο πρόγραμμα - Θέματα λειτουργίας - Συνεργασία με τους γονείς - Οργάνωση του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου.   Κάντε κλικ για τη λήψη του αρχείου.
line
pages Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Φ.32/288/108599/Γ1/03-09-2011
Νομικό πλαίσιο - Εγγραφές νηπίων- Οργάνωση και λειτουργία - Ωρολόγιο πρόγραμμα - Εκπαιδευτικό προσωπικό - Συνεργασία Νηπιαγωγών και έλεγχος παρουσιών - Συνεργασία με τους γονείς - Θέματα υποδομών ολοήμερου Νηπιαγωγείου.   Κάντε κλικ για τη λήψη του αρχείου.
line
pages Οργάνωση και λειτουργία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φ.3/967/103528/Γ1/24-08-2010
Λειτουργία σχολείων για το σχολικό έτος 2010 - 2011.   Κάντε κλικ για τη λήψη του αρχείου.
line
pages Εγγραφή - Φοίτηση παιδιών Ρομά Φ.3/960/102679/Γ1/20-08-2010
Εγγραφή και σχολική παρακολούθηση των παιδιών Ρομά.
(Εγκύκλιος σχολικού έτους 2010 - 2011).   Κάντε κλικ για τη λήψη του αρχείου.
line
pages Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών 98782/Δ1/06-08-2010
Συμπληρωματική εγκύκλιος αποσπάσεων εκπαιδευτικών:
Οδηγίες για την καταχώριση και την αποστολή αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ.   Κάντε κλικ για τη λήψη του αρχείου.
line
pages Οργάνωση και λειτουργία Εκπαίδευσης Φ.7/331/75211/Γ1/25-06-2010
Πρόσβαση ανηλίκων υπηκόων τρίτων χωρών στην εκπαίδευση   Κάντε κλικ για τη λήψη του αρχείου.
line
pages Οργάνωση και λειτουργία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φ.12/668/67296/Γ1/10-6-2010
Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου σχολικού έτους 2010-2011.   Κάντε κλικ για τη λήψη του αρχείου.
line
pages Εγγραφή στο Δημοτικό Σχολείο και στο Νηπιαγωγείο Φ.6/249/56404/Γ1/17-05-2010
Δικαιολογητικά εγγραφής μαθητών/τριών στο Δημοτικό Σχολείο και νηπίων στο Νηπιαγωγείο.   Κάντε κλικ για τη λήψη του αρχείου.
line
pages Οικονομικά Θέματα Εκπαίδευσης ΠΟΛ:1018/06-03-2010
Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 12 και 20 του ψηφισθέντος νομοσχεδίου για την "Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης", σχετικά με την αύξηση των συντελεστών ΦΠΑ από 15 Μαρτίου 2010.   Κάντε κλικ για τη λήψη του αρχείου.
line
pages Οργάνωση και λειτουργία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 32551/Γ1/19-03-2010
Eκδηλώσεις που πραγματοποιούνται την Παραμονή της Εθνικής Εορτής της 25ης Μαρτίου (24η Μαρτίου).   Κάντε κλικ για τη λήψη του αρχείου.
line
pages Καινοτόμες Δράσεις: Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων 2009-10. 81687/Γ7/09-07-2009
Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων: Αγωγής Σταδιοδρομίας, Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Αγωγής, Πολιτιστικών θεμάτων, Comenius - Leonardo da Vinci και eTwinning σχολικού έτους 2009 - 2010.
* Σχέδιο Υποβολής Προγράμματος.   Κάντε κλικ για τη λήψη του αρχείου.
line
pages Καινοτόμες δράσεις: Πλαίσιο αναφοράς για το θεματικό έτος 2010 78506 /Γ7/03-07-2009
Το πλαίσιο αναφοράς της εκπαίδευσης για την αειφορία και οι σχολικές δραστηριότητες Περιβαλλοντικής Αγωγής και Αγωγής Υγείας - Θεματικό έτος 2010.   Κάντε κλικ για τη λήψη του αρχείου.
line
pages Αναγωγή βαθμολογίας τίτλων αλλοδαπής Φ.815.4/226/67885/Ζ1/12-06-2009
Χορήγηση βεβαιώσεων αντιστοιχίας και αναγωγής βαθμολογίας στην εικοσάβαθμη κλίμακα τίτλων δευτεροβάθμιας γενικής εκπαίδευσης ξένων εκπαιδευτικών συστημάτων.   Κάντε κλικ για τη λήψη του αρχείου.
line
pages Χωροταξική κατανομή σχολικών μονάδων Φ.19.1/1949/06-04-2009
Ορισμός περιοχών των Γυμνασίων και Ενιαίων Λυκείων, των αστικών και μη αστικών κέντρων κατά την έννοια του άρθρου 8 του Π.Δ.104/1979, στην Α΄ τάξη των οποίων θα εγγράφονται οι μαθητές/τριες των Δημοτικών Σχολείων και Γυμνασίων νομού Λακωνίας.   Κάντε κλικ για τη λήψη του αρχείου.
line
pages Αξιολόγηση επίδοσης μαθητών/τριών Φ.52/1588/152164/Γ1/25-11-2008
Αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών στο διδακτικό αντικείμενο της δεύτερης ξένης γλώσσας (Γαλλικής & Γερμανικής) στα Δημοτικά Σχολεία.   Κάντε κλικ για τη λήψη του αρχείου.
line
pages Εργασιακό ωράριο εκπαιδευτικών Φ.12/1587/152167/Γ1/25-11-2008
Δυνατότητα ανάληψης της Ευέλικτης Ζώνης από το/τη Διευθυντή/ντρια σχολικής μονάδας.   Κάντε κλικ για τη λήψη του αρχείου.
line
pages Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. Α.Π.Φ. 11.2/2553/05-11-2008
Εγκύκλιος μεταθέσεων εκπαιδευτικών λειτουργών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε μειονοτικά σχολεία σχολικού έτους 2008 - 2009.   Κάντε κλικ για τη λήψη του αρχείου.
line
pages Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. 141645/Δ1/04-11-2008
Εγκύκλιος μεταθέσεων εκπαιδευτικών λειτουργών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2008 - 2009.   Κάντε κλικ για τη λήψη του αρχείου.
line
pages Οργάνωση και λειτουργία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 126329/ΣΤ4/06-10-2008
Καταγραφή στοιχείων μαθητικού δυναμικού και εκπαιδευτικού προσωπικού για το σχολικό έτος 2008 - 2009.   Κάντε κλικ για τη λήψη του αρχείου.
line
pages Εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων Φ.1 Τ.Υ/1254/126877/Γ1/03-10-2008
Προγράμματα για την ενεργό ένταξη Παλιννοστούντων, Αλλοδαπών και Ρομά μαθητών στο Εκπαιδευτικό μας σύστημα.   Κάντε κλικ για τη λήψη του αρχείου.
line
pages Ωράριο εργασίας προσωπικού καθαριότητας 123866/Η/29-09-2008 Υπουργική Απόφαση
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 55302/H/30-04-2008 Υπουργικής Απόφασης περί καθορισμού ωρών εργασίας του προσωπικού καθαριότητας των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.   Κάντε κλικ για τη λήψη του αρχείου.
line
pages Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Φ.50/492/108832 /Γ1/22-08-2008
Νομικό πλαίσιο - Ωράριο - Ωρολόγιο πρόγραμμα - Παιδαγωγική καθοδήγηση και διοίκηση - Κατανομή τμημάτων - Οργάνωση και λειτουργία.   Κάντε κλικ για τη λήψη του αρχείου.
line
pages Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Φ.32/491/ 108827 /Γ1/22-08-2008
Νομικό πλαίσιο - Οργάνωση και λειτουργία - Ωρολόγιο πρόγραμμα - Εγγραφές νηπίων - Θέματα υποδομών.   Κάντε κλικ για τη λήψη του αρχείου.
line
pages Οργάνωση και λειτουργία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φ.3/976/108630/Γ1/21-08-2008
Λειτουργία σχολείων για το σχολικό έτος 2008 - 2009.   Κάντε κλικ για τη λήψη του αρχείου.
line
pages Παραιτήσεις εκπαιδευτικών - Λύση υπαλληλικής σχέσης 104176/Δ2/05-08-2008
Παραιτήσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - Λύση υπαλληλικής σχέσης   Κάντε κλικ για τη λήψη του αρχείου.
line
pages Προσχολική αγωγή Φ.12/665/70334/Γ1/29-5-2008
Λειτουργία τμημάτων Νηπιαγωγείου εντός των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών
(Διευκρίνιση για το σχολικό έτος 2008-09).   Κάντε κλικ για τη λήψη του αρχείου.
line
pages Λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων 64321/Δ4/16 -05 -2008 Υπουργική Απόφαση
Λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων:
* Διαδικασία ανάθεσης εκμεταλλευσης.
* Έλεγχος λειτουργίας.   Κάντε κλικ για τη λήψη του αρχείου.
line
pages Χορήγηση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης 60809/Δ2/09-05-2008
Χορήγηση - Ανανέωση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2008-2009.   Κάντε κλικ για τη λήψη του αρχείου.
line
pages Προσχολική Αγωγή Φ.12/579/60428/Γ1/08-05-2008
Εγγραφή των νηπίων πρώτης και δεύτερης ηλικίας στα Νηπιαγωγεία.   Κάντε κλικ για τη λήψη του αρχείου.
line
pages Ωράριο εργασίας προσωπικού καθαριότητας 55302/Η/30-4-2008 Υπουργική Απόφαση
Καθορισμός ωρών έναρξης εργασίας του προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.), ειδικότητας καθαριστών/στριών για τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.   Κάντε κλικ για τη λήψη του αρχείου.
line
pages Σχολικές τσάντες Φ.12/472/40340/Γ1/15-04-2008
Μέτρα για την αντιμετώπιση του βάρους της σχολικής τσάντας των μαθητών/τριών του Δημοτικού Σχολείου, σύμφωνα με την υπ' αριθμ.3/2008 Πράξη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.   Κάντε κλικ για τη λήψη του αρχείου.
line
pages Ωράριο εργασίας εκπαιδευτικών Φ.361.1/953/146655/Δ1/19-12-2007
Ανάθεση υπερωριακής εργασίας-συμπλήρωση ωραρίου για κάλυψη λειτουργικών κενών στα Σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Διευκρινίσεις).   Κάντε κλικ για τη λήψη του αρχείου.
line
pages Ωράριο εργασίας εκπαιδευτικών Φ.361.1/857/131179/Δ1/19-11-2007
Τοποθέτηση εκπαιδευτικών με υπερωριακή εργασία - συμπλήρωση ωραρίου για κάλυψη λειτουργικών κενών στις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης   Κάντε κλικ για τη λήψη του αρχείου.
line
pages Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης A.Π.Φ.11.2/2500/30-10–2007
Μεταθέσεις εκπαιδευτικών λειτουργών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε μειονοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2007 - 2008.   Κάντε κλικ για τη λήψη του αρχείου.
line
pages Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φ.361.23/110/118468/Δ1/22-10–2007
Μεταθέσεις εκπαιδευτικών λειτουργών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2007 - 2008.   Κάντε κλικ για τη λήψη του αρχείου.
line
pages Καινοτόμες Δράσεις: Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων 2007-08. 117302/Γ7/19-10-2007
Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων: Αγωγής Σταδιοδρομίας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών θεμάτων, Comenius- Leonardo da Vinci και eTwinning σχολικού έτους 2007 - 2008.
* Σχέδιο Υποβολής Προγράμματος.   Κάντε κλικ για τη λήψη του αρχείου.
line
pages Ευρωπαϊκό πρόγραμμα eTwinning 108942/Γ7/03-10-2007
Ευρωπαϊκό πρόγραμμα eTwinning: Ηλεκτρονική Αδελφοποίηση - Συνεργασίες σχολείων στην Ευρώπη.   Κάντε κλικ για τη λήψη του αρχείου.
line
pages Εφαρμογή Προγράμματος «ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ» 4331/110546/ΚΔ/05-10-2007
Εφαρμογή Προγραμμάτων που προωθούν την ισότητα στην κοινωνία - "ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ" Περιόδου 2007-2008.   Κάντε κλικ για τη λήψη του αρχείου.
line
pages Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Φ.50/208/97293/Γ1/07-09-2007
Σκοπός και περιεχόμενο - Παιδαγωγική καθοδήγηση και διοίκηση - Ωράριο λειτουργίας - Πρόγραμμα - Κατανομή τμημάτων - Διδακτικό ωράριο - Ειδικότητες.   Κάντε κλικ για τη λήψη του αρχείου.
line
pages Οργάνωση και λειτουργία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φ.3/1297/97038/Γ1/09-09-2007
Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2007 – 2008.   Κάντε κλικ για τη λήψη του αρχείου.
line
pages Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Φ.50/209/97290/Γ1/07-09-2007
Σκοπός και περιεχόμενο - Παιδαγωγική καθοδήγηση και διοίκηση - Θέματα λειτουργίας - Εγγραφές νηπίων - Πρόγραμμα - Εκπαιδευτικό προσωπικό - Εφαρμογή καινοτόμων παρεμβάσεων - Θέματα υποδομών.   Κάντε κλικ για τη λήψη του αρχείου.
line
pages Προσχολική αγωγή Φ.12/1051/81685/Γ1/20-07-2007 Υπουργική Απόφαση
Οργάνωση και λειτουργία τμημάτων Νηπιαγωγείου εντός των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών.   Κάντε κλικ για τη λήψη του αρχείου.
line
pages Προσχολική αγωγή Φ.32/190/81670/Γ1/20-07-2007 Υπουργική Απόφαση
Ωρολόγιο πρόγραμμα Νηπιαγωγείου και Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.   Κάντε κλικ για τη λήψη του αρχείου.
line
pages Χορήγηση αδειών ΔΙΔΑΔ/Φ.51/531/οικ.6549/13-3-2007
Προγραμματισμός χορήγησης αδειών δημοσίων υπαλλήλων κατά τη θερινή περίοδο.   Κάντε κλικ για τη λήψη του αρχείου.
line
pages Χορήγηση αδειών ΔΙΔΑΔ/Φ.51/538/12254/14-05-2007
Διευκρινίσεις για τη χορήγηση αδειών στους δημοσίους υπαλλήλους βάσει του νέου Υπαλληλικού Κώδικα.   Κάντε κλικ για τη λήψη του αρχείου.
line
pages Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Φ.50/92/57655/Γ1/05-06-2007
Εφαρμογή καινοτόμων παρεμβάσεων στο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο.   Κάντε κλικ για τη λήψη του αρχείου.
line
pages Ατομικά Δελτία Υγείας 49722/Γ4/14-05-2007
Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της υπ' αριθμ. 58410/Γ4/14-06-2005 Κοικής Υπουργικής Απόφασης αναφορικά με το Ατομικό Δελτίο Υγείας (Α.Δ.Υ.).   Κάντε κλικ για τη λήψη του αρχείου.
line
pages Προσχολική Αγωγή Φ.12/601/55873/Γ1/30-05-2007
Λειτουργία τμημάτων Νηπιαγωγείων στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς.   Κάντε κλικ για τη λήψη του αρχείου.
line
pages Προσχολική αγωγή Φ.12/602/55872/Γ1/30-05-2007
Εγγραφή νηπίων πρώτης και δεύτερης ηλικίας στα Νηπιαγωγεία.   Κάντε κλικ για τη λήψη του αρχείου.
line
pages Φοίτηση σε Πειραματικά Γυμνάσια 30498/Γ2/15-03-2007
Διαδικασία επιλογής για την εισαγωγή μαθητών/τριών στην Α΄ τάξη των Πειραματικών Γυμνασίων.   Κάντε κλικ για τη λήψη του αρχείου.
line
pages Ωράριο εργασίας των κλάδων Ε.E.Π. και Ε.Β.Π. 28915/Γ6/12-03-2007 Υπουργική Απόφαση
Καθορισμός εβδομαδιαίου ωραρίου εργασίας των κλάδων του Ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής (ΣΜΕΑ).   Κάντε κλικ για τη λήψη του αρχείου.
line
pages Καθορισμός καθηκόντων και αρμοδιοτήτων εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής, Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. 27922/Γ6/08-03-2007 Υπουργική Απόφαση
Καθορισμός καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του εκπαιδευτικού προσωπικού, του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και του ειδικού βοηθητικού προσωπικού που υπηρετεί σε δομές της ειδικής αγωγής   Κάντε κλικ για τη λήψη του αρχείου.
line
pages Ασφάλεια μαθητών Ασφάλεια μαθητών στο σχολικό χώρο.   Κάντε κλικ για τη λήψη του αρχείου.
line
pages Χρήση κινητών τηλεφώνων 132328/Γ2/07-12-2006 Υπουργική Απόφαση
Χρήση κινητών τηλεφώνων από μαθητές/-τριες και εκπαιδευτικούς στο χώρο του σχολείου.   Κάντε κλικ για τη λήψη του αρχείου.
line
pages Καινοτόμες δράσεις: Πλαίσιο αναφοράς για το θεματικό έτος 2006 106553/Γ7/13-10-2006
Το πλαίσιο αναφοράς της εκπαίδευσης για την αειφορία και οι σχολικές δραστηριότητες Περιβαλλοντικής Αγωγής και Αγωγής Υγείας - Θεματικό έτος 2006.   Κάντε κλικ για τη λήψη του αρχείου.
line
pages Οργάνωση και λειτουργία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φ.3/823/88155/Γ1/05-09-2006
Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2006 – 2007.   Κάντε κλικ για τη λήψη του αρχείου.
line
pages Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Φ.50/162/88353/Γ1/05-09-2006
Σκοπός και περιεχόμενο - Παιδαγωγική καθοδήγηση και διοίκηση - Ωράριο λειτουργίας - Πρόγραμμα - Κατανομή τμημάτων - Διδακτικό ωράριο - Ειδικότητες.   Κάντε κλικ για τη λήψη του αρχείου.
line
pages Δημοτικό Σχολείο -
Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο
Φ.12/773/77094/Γ1/28–07-2006
Αναμόρφωση Ωρολογίων Προγραμμάτων στο Δημοτικό Σχολείο:
* Επέκταση διδασκαλίας της 2ης Ξένης Γλώσσας.
* Αναμόρφωση Ολοήμερου Προγράμματος.
* Αναμόρφωση Ωρολόγιου Προγράμματος 3/θεσίου Δημοτικού Σχολείου.   Κάντε κλικ για τη λήψη του αρχείου.
line
pages Παράταση θητείας στελεχών εκπαίδευσης 86884/Δ2/31-08-2006
Παράταση θητείας Προϊσταμένων Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων, Διευθυντών -Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων, Σ.Ε.Κ. και πλήρωση κενών – κενούμενων θέσεων.   Κάντε κλικ για τη λήψη του αρχείου.
line
pages Καθορισμός δυσπροσίτων σχολείων Φ.361.1/84/7615/Δ1/23-01-06
Καθορισμός δυσπροσίτων σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.   Κάντε κλικ για τη λήψη του αρχείου.
line
pages Δεύτερη ξενη γλώσσα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 365/13-01-2006
Διευκρινιστικές οδηγίες σχετικά το «Πιλοτικό πρόγραμμα εισαγωγής δεύτερης ξένης γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση»   Κάντε κλικ για τη λήψη του αρχείου.
line
pages Δεύτερη ξένη γλώσσα στην Πρωτοβάθμια Εκαπίδευση Φ.52/968/141385/Γ1/14-12-2005
Οδηγίες για τη διδασκαλία της Γαλλικής και της Γερμανικής γλώσσας στα 210 Δημοτικά Σχολεία Πιλοτικής εφαρμογής της διδασκαλίας δεύτερης ξένης γλώσσας.   Κάντε κλικ για τη λήψη του αρχείου.
line
pages Δεύτερη Ξένη Γλώσσα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Φ.52/863/131043/Γ1/21-11-2005
Εισαγωγή της δεύτερης ξένης γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση   Κάντε κλικ για τη λήψη του αρχείου.
line
pages Αθλητικές δραστηριότητες στα σχολεία της Π.Ε. 112843/Γ4/14-10-2005
Οργάνωση και διεξαγωγή αθλητικών δραστηριοτήτων στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.   Κάντε κλικ για τη λήψη του αρχείου.
line
pages Προσχολική Αγωγή και Εκπαίδευση Φ.32/344/85330/Γ1/31-08-05
Σκοπός - Αναλυτικό Πρόγραμμα - Οργάνωση και λειτουργία του κλάσικου και ολοήμερου νηπιαγωγείου   Κάντε κλικ για τη λήψη του αρχείου.
line
pages Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Φ.50/343/85329/Γ1/31-08-2005
Σκοπός και περιεχόμενο - Παιδαγωγική καθοδήγηση και διοίκηση - Ωράριο λειτουργίας - Πρόγραμμα - Κατανομή τμημάτων - Διδακτικό ωράριο - Ειδικότητες.   Κάντε κλικ για τη λήψη του αρχείου.
line
pages Ευέλικτη Ζώνη Φ.12.1/545/85812/Γ1/31-08-2005
Γενίκευση εφαρμογής του Προγράμματος της Ευέλικτης Ζώνης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση   Κάντε κλικ για τη λήψη του αρχείου.
line
pages Ολοήμερο Νηπιαγωγείο 107407/Γ1/02-10-2003
Οργάνωση και λειτουργία του ολοήμερου νηπιαγωγείου   Κάντε κλικ για τη λήψη του αρχείου.
line
pages Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Φ.50/132/90416/Γ1/28-08-2003
Παρεμβάσεις στο πρόγραμμα του ολοήμερου δημοτικού σχολείου (Ωράριο - Ενδεικτικό πρόγραμμα)   Κάντε κλικ για τη λήψη του αρχείου.
line
pages Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Φ.50/57/26650/Γ1/17-03-2003
Σκοπός και περιεχόμενο του ολοήμερου δημοτικού σχολείου.   Κάντε κλικ για τη λήψη του αρχείου.