ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Συντονισής

Ονοματεπώνυμο

Τηλέφωνα Επικοινωνίας

Κινητό Τηλέφωνο

Τηλεομοιότυπο(Fax)

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

Ταχυδρομική Διεύθυνση

1ης Ενότητας Δημοτικών Σχολείων
Γκίνη Αικατερίνη

 2710227321,   2710238314,

 

6944357680

2710227320, 2710238315 kgini@sch.gr

Ακαδημίας 12, 22131 Τρίπολη

4ης Ενότητας Δημοτικών Σχολείων
Κοκκονός Αντώνιος
2710227321, 2710238314, 6944944611

 2710227320,

2710238315

kokkonos1@sch.gr Ακαδημίας 12, 22131 Τρίπολη
6ης Ενότητας Δημοτικών Σχολείων
Σταυροπούλου Ελένη
 2710227321, 2710238314 2710227320,

2710238315

helenstavro@gmail.com Ακαδημίας 12, 22131 Τρίπολη
8ης Ενότητας Δημοτικών Σχολείων
Μαρούδας Ηλίας

 2710227321,

2710238314

2710227320,

2710238315

 8syn70-pel@sch.gr

Ακαδημίας 12, 22131 Τρίπολη,
14ης Ενότητας Ειδικών Νηπιαγωγείων, Ειδικών Δημοτικών
Παρίση Μαρία
6978586098 6978586098  2710227320,

2710238315

mariparisi@sch.gr

maryparisi66@gmail.com

 

Ακαδημίας 12, 22131 Τρίπολη
1ης Ενότητας Νηπιαγωγείων
Σαραντοπούλου Στυλιανή  2710227321, 2710238314  2710227320,

2710238315

sarantopouloust@sch.gr Ακαδημίας 12, 22131 Τρίπολη
2ης Ενότητας Νηπιαγωγείων Παπαγεωργίου Κρυσταλλία  2710227321, 2710238314    2710227320,

2710238315

krypapageo@sch.gr Ακαδημίας 12, 22131 Τρίπολη
3ης Ενότητας Νηπιαγωγείων  Νικολάου Αλεξάνδρα 6941649922  6941649922   2710227320,

2710238315

 

alenikola@sch.gr

alenikola@yahoo.gr

Ακαδημίας 12, 22131 Τρίπολη 
Αγγλικης ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου Σαρρή Ουρανία 6978152800  6978152800   2710227320,

2710238315

 
raniasarri@sch.gr Ακαδημίας 12, 22131 Τρίπολη 
Φυσικής Αγωγής ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου           Ακαδημίας 12, 22131 Τρίπολη 
Μουσικής ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου           Ακαδημίας 12, 22131 Τρίπολη 
Πληροφορικής ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου   Ακαδημίας 12, 22131 Τρίπολη
Εκπαίδευσης για την Αειφορία ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου           Ακαδημίας 12, 22131 Τρίπολη