Οι νεοδιόριστοι/ες εκπαιδευτικοί μπορούν να προσέρχονται για ανάληψη υπηρεσίας στα γραφεία της Διεύθυνσης Π.Ε. Λακωνίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (7:00 π.μ. – 3:00 μ.μ.) και μέχρι την Τρίτη 17 Αυγούστου 2021, όπως ορίζεται από το υπ’ αριθ. 99696/Ε1/11-8-2021 έγγραφο με διευκρινιστικές οδηγίες του ΥΠ.ΠΑΙ.Θ.

Απαραίτητη είναι η τήρηση των μέτρων πρόληψης κατά της πανδημίας

Επισυνάπτονται τα παρακάτω αρχεία-έντυπα: